• Urriðakot
  • Hraunið
  • Óttarstaðarborgin


Antikva er sjálfsætt starfandi rannsóknar- og þjónustufyrirtæki sem býður upp á breitt svið af þjónustu, bæði fyrir hið opinbera sem og einkarekin fyrirtæki. Fyrirtækið var stofnað af Ragnheiði Traustadóttur árið 2010 en árið 2013 komu fleiri starfsmenn til starfa og starfsvið fyrirtækisins víkkaði töluvert. Antikva býður upp á hina ýmsu þjónustu tengda menningarminjum, allt frá því að veita ráðgjöf á hinum ýmsu sviðum sem og að starfa beint við viðfangsefnið.

Markmið Antikva eru margvísleg en eiga það þó sameiginlegt að tengjast miðlun og rannsóknum á menningarminjum á einhvern hátt. Starfsmenn Antikva leggja allt sitt kapp sig á það að bjóða upp á hágæðaþjónustu sem hentar hverjum viðskiptavini hverju sinni.Fornleifauppgröftur

Fornleifauppgröftur felur í sér undirbúningsvinnu, uppgröft á fornminjum, skráningu á fornleifum sem og úrvinnslu og skýrsluskrif við lok uppgraftar. Antikva er fært um að sjá um slík verkefni, hvort sem um er að ræða uppgrefti vegna framkvæmda eður ei. Starfsmenn Antikva hafa flestir yfir að ráða áralangri reynslu á sviði fornleifauppgrafta og úrvinnslu.


Fornleifaskráning

Starfsmenn Antikva hafa góða samanlagða reynslu í fornleifaskráningu og veita þjónustu á hvaða stigi fornleifaskráningar sem er (svæðis-, aðal- og deiliskráning). Fornleifaskráning getur unnin jafnt vegna framkvæmda eða mats á umhverfisáhrifum. Starfsmenn hafa víðtæka reynslu notkun í landfræðilegra upplýsingakerfa (LUK) og eru öll skráningargögn meðal annars vistuð í landfræðilegum gagnagrunni. Jafnframt er öllum gögnum skilað rafrænt á því formi sem óskað er (t.d. .shp, .dwg og .gdb).


Menningartengd ferðaþjónusta

Starfsmenn Antikva sjá um skipulagningu, hönnun og framsetningu á hverju því efni sem að ferðaþjónustunni tengist, t.d að útbúa sögubæklinga, hanna fræðsluskilti og fleira. Starfsmenn Antikva eru einnig vanir leiðsögnum og fræðslugöngum með ferðamenn, innlenda jafnt sem erlenda. Starfsmenn okkar hafa mikla þekkingu á menningu og sögu landsins. Fyrst um sinn mun áhersla vera lögð á fræðslugöngur og leiðsagnir á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni.happy wheels
ThemeLark