Date: 29 May 2014
Cat:

Antikva hefur unnið náið með sveitarfélaginu Garðabæ í þróun á gagnagrunni sem hefur að geyma hnitsettar fornleifar í sveitafélaginu. Skipulagsyfirvöld hafa þar af leiðandi aðgang að upplýsingum um staðsetningu fornleifa í bæjarlandinu sem auðveldar skipulagsvinnu og sparar kostnað þegar á lengri tíma er litið. Grunnurinn er hannaður eftir stöðlum Minjaverndar Íslands fyrir þarfir skipulagsyfirfalda og síðar meir fræðimanna. Gagnagrunnurinn var opnaður á fundi umhverfisnefndar 15. janúar 2013 og er afrakstur tveggja ára vinnu Ragnheiðar Traustadóttur fornleifafræðings. Í Garðabæ eru skráðar 600 fornleifar allt frá vörðum til bæjarhóla.

ThemeLark